Vi använder cookies! Om du tycker det är ok, klickar du bara på "Acceptera alla". Du kan såklart välja vilken typ av cookies du vill ha genom att klicka på "Inställningar"
Tillbaka

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vår organisation använder dina personuppgifter när du använder vår webbplats.

Galleria Duvan hanterar personuppgifter i enlighet med “GDPR” – EU:s dataskyddsförordning. Det innebär att alla personuppgifter som Galleria Duvan behandlar hanteras i enlighet med gällande regler och lagstiftning.

Galleria Duvan behandlar personuppgifter med syftet att informera nya kunder och potentiella medarbetare samt kommunicera med medlemmar och samhället om relaterade frågor kring vad branschen arbetar med. Galleria Duvan behandlar också personuppgifter som en följd av juridiska aspekter såsom undertecknade avtal och beställning av publikationer.

Detta syfte inkluderar spridning av fakta och information, evenemang, nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av information.

Galleria Duvans rättsliga grund för behandling av personuppgifter utgörs av en intresseavvägning, där vi behöver behandla personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att nå ut med information. I de fall där du har ingått ett avtal med oss eller begärt deltagande i ett evenemang arrangerade av Galleria Duvan, baseras behandlingen av personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtalet och tillhandahållandet av sådan tjänst.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller deltar i kommittéer, arbetsgrupper eller deltar i Galleria Duvan verksamhetsområde med dina personuppgifter och har frågor om detta, är du välkommen att kontakta oss.

Galleria Duvan distribuerar eller säljer inte personuppgifter till tredje part.

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen. Som registrerad person har du rätt att lämna in klagomål.

Galleria Duvan sparar personuppgifter så länge det finns en lämplig anledning för detta.

Du har rätt att avsluta din fortsatta prenumeration, mottagande av information eller att bli raderad från vår kontaktlista när som helst. Detta görs via e-post till marknad@duvan15huset.se  eller per brev till Gallerian Karlstad Centrum KB, Järnvägsgatan 2, 652 25 Karlstad.

Denna webbplats skyddas också av Googles integritetspolicy och användarvillkor.