Vi använder cookies! Om du tycker det är ok, klickar du bara på "Acceptera alla". Du kan såklart välja vilken typ av cookies du vill ha genom att klicka på "Inställningar"
Tillbaka

1. Vilka data samlar vi in?

  • Anonym användarinteraktion på webbplatsen
  • Anonyma användardemografiska uppgifter och intressen
  • Personlig identifieringsinformation (namn, e-post, telefon, adress etc.)

2. Hur samlar vi in dina data?

  • Använder eller besöker vår webbplats via webbläsarens kakor (cookies)

Galleria Duvan kan också få dina data indirekt från följande källor:

  • Get A Newsletter

3. Hur kommer vi att använda dina data?

  • Förbättra webbplatsupplevelsen
  • Förbättra våra tjänster
  • Inskickade formulär vid tävlingar
  • Använda informationen för marknadsföring

4. Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Galleria Duvan lagrar säkert dina personuppgifter på Oderlands server krypterade via https.

Galleria Duvan behåller dina data som samlats in via formulär i ett år. När denna tidsperiod har löpt ut kommer vi att radera dina data.

5. Marknadsföring

Galleria Duvan kan skicka dig information om produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig.

Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring kan du alltid avsäga dig detta i efterhand.

Du har rätt att när som helst hindra Galleria Duvan från att kontakta dig i marknadsföringssyfte.

Om du inte längre önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta oss via e-post marknad@duvan15huset.se

6. Vilka är mina dataskyddsrättigheter?

Galleria Duvan vill säkerställa att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till tillgång – Du har rätt att begära att Galleria Duvan tillhandahåller kopior av dina personuppgifter.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att Galleria Duvan rättar till eventuell felaktig information som du anser finns. Du har även rätt att begära att Galleria Duvan kompletterar information som du anser vara ofullständig.

Rätten till radering – Du har rätt att begära att Galleria Duvan raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att Galleria Duvan begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot Galleria Duvans behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att Galleria Duvan överför den data som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Maila oss på marknad@duvan15huset.se eller skriv brev till oss på Gallerian Karlstad Centrum KB, Järnvägsgatan 2, 652 25 Karlstad.